EKANTOR.PL BATTLE OF EUROPE - KWALIFIKACJE

Zasady nagrywania filmów kwalifikacyjnych:

- Przed przystąpieniem do treningu zawodnik musi się przedstawić podając imię, nazwisko oraz kategorię w jakiej startuje i numer WOD kwalifikacyjnego
- przed workoutem należy pokazać dokładnie sztangę (jej wagę), obciążenie na sztandze, zmierzyć wysokość skrzyń, wyraźnie zmierzyć wysokości targetów do WBS (centymetrem ciągłym a nie linijką itp.)
- kamera musi być ustawiona w ten sposób żeby oglądający go sędziowie nie mieli wątpliwości co do standardów wykonywania powtórzeń, w przeciwnym razie będą to powtórzenia niezaliczone
- Podczas nagrania musi być widoczny zegar odliczający czas (może być to zegar w aplikacji na telefon)
- Film powinien być nagrany w dobrej jakości, która umożliwi ocenę filmu bez żadnych zakłóceń i wątpliwości
- Film musi być dostępny w jednym, nieprzerwanym pliku, dlatego upewnijcie się, że baterie w Waszych urządzeniach są dobrze naładowane
- film wrzucamy na YouTube nazywając go odpowiednio: imię i nazwisko, nazwa zawodów, kategoria i nr WODa
Np. Jan Kowalski, Ekantor.pl Battle of Europe, ELITE MEN, WOD Q18.1
- link do filmu z YouTube wklejamy na stronę Athletes Zone i deklarujemy swój wynik

Jeżeli w trakcie etapu kwalifikacji wystąpią jakieś trudności, spory i zażalenia co do spraw, których nie opisaliśmy, prosimy o kontakt. Jednak informujemy, że ostateczna decyzja w sprawie zawsze należy do Teamu Ekantor.pl Battle of Europe

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt na maila: box@crossfit8k48.pl lub na fb: www.facebook.com/BattleOfEurope/

WOD Q18.1.

Już jest kwalifikacyjny WOD Q18.1!

Dla kategorii indywidualnych jest to:

5RFT:
20 cal row
20 WBS
50 DU

TC:15’

Waga piłki w WBS:
ELITE MEN/ OPEN MEN/ MASTERS 35+ MEN - @9kg
WOMEN - @6kg

Dla kategorii drużynowej TEAMS M+M WOD Q18.1. to:

2RFT:
90 WBS @9kg

60 cal row
30 Thrusters @60kg

TC:15’

Macie czas na nagranie filmu z WODem i wrzucenie go na stronę Athletes Zone do 2 lipca 2018 do godz. 23:59 (CET)

Powodzenia!

Uwagi do wykonywania WOD Q18.1. (czyli na co musicie zwrócić uwagę)

 1. Podczas wykonywania ROW, kamera po każdej rundzie musi pokazać wynik kalorii, wtedy można na chwilę stracić z kadru zawodnika oraz zegar.
 2. Licznik na wioślarzu może kasować osoba trzecia lub sam zawodnik
 3. W przypadku, gdy w boxach macie stałe targety pod WBS na ścianach czy klatkach to i tak należy pokazać ich wysokość na filmie - nie pokazanie wysokości = niezaliczone powtórzenia WBS
 4. Każda zmiana zawodnika musi być wykonana poprzez „zbicie piątki” - brak "piątki" przy zmianie osoby wykonującej próbę = niezaliczony następujące po tej piątce powtórzenie (także ciężar)
 5. Thrustery muszą być wykonywane na męskiej sztandze @20kg, a całe obciążenie w kat. TEAMS M+M to @60kg.
 6. Każdy „no rep” to 7s karnych

Standardy dla poszczególnych ćwiczeń:

ROW:

- przed rozpoczęciem pierwszej rundy należy siedzieć na wiośle z wyprostowanymi nogami, nie dotykając rączki od wiosła

- na sygnał 3,2,1, start – rozpoczynacie ruch.

- przed rozpoczęciem każdej rundy, monitor wioślarza musi pokazywać 0 cal.

WBS:

- na początku filmu należy zmierzyć wysokość targetu – 3m dla mężczyzn i 2,7m dla kobiet

- startujemy z pozycji, w której piłka leży na ziemi

- przy każdym pierwszym powtórzeniu (również w trakcie wykonywania rundy, gdy piłka spadła na ziemię) musimy wykonać pełny wyprost w stawach biodrowych i kolanowych, dopiero wykonać pełny przysiad i wyrzut piłki do celu

- piłka za każdym razem musi dotknąć ściany/targetu na odpowiedniej wysokości

- ruch musi być wykonany płynnie od przysiadu do wyrzutu piłki

DU:

- przy każdym powtórzeniu/skoku skakanka musi przejść 2 razy pod nogami

THRUSTER:

- w początkowej fazie sztanga dotyka oboma talerzami ziemi

- pierwsze powtórzenie może zostać wykonane przez squat clean

- w przysiadzie, biodro musi zejść poniżej linii kolan

- w końcowej fazie sztanga musi znajdować się nad głową, a kolana, biodra i łokcie muszą być wyprostowane.

Uwagi do wykonywania WOD Q18.2. (czyli na co musicie zwrócić uwagę)

 1. Mężczyźni wykonują power snatch na męskiej sztandze @20kg, a kobiety na damskiej @15kg
 2. Każda zmiana zawodnika w teamie musi być wykonana poprzez „zbicie piątki” - brak "piątki" przy zmianie osoby wykonującej próbę = niezaliczony następujące po tej piątce powtórzenie (także ciężar)

Standardy dla poszczególnych ćwiczeń:

Burpee Bar Muscle Up:

 • Ruch zaczynamy w pozycji stojącej z wyprostem w stawach kolanowych i biodrowych.
 • W pierwszej fazie ruchu schodzimy do ziemi kładąc się na nią, muszą być 3 punkty kontaktu z podłożem – stopy, biodra oraz klatka piersiowa.
 • W drugiej fazie wstajemy z jednoczesnym przeskokiem obu stóp do dłoni.
 • Następnie wykonujemy BMU.
 • Zaczynamy ruch ze zwisu z pełnym wyprostem w stawie łokciowym
 • ćwiczenie wykonujemy płynnym ruchem wchodząc na górę drążka,
 • ruch kończymy pełnym wyprostem w stawach łokciowych, gdzie linia barków jest za linią drążka.

Burpee Chest to Bar:

 • Ruch zaczynamy w pozycji stojącej z wyprostem w stawach kolanowych i biodrowych.
 • W pierwszej fazie ruchu schodzimy do ziemi kładąc się na nią, muszą być 3 punkty kontaktu z podłożem – stopy, biodra i klatka piersiowa.
 • W drugiej fazie wstajemy z jednoczesnym przeskokiem obu stóp do dłoni.
 • Następnie wykonujemy C2B.
 • Zaczynamy ruch ze zwisu z pełnym wyprostem w stawach łokciowych.
 • W fazie końcowej ruchu klatka piersiowa musi mieć kontakt z drążkiem

Power Snatch:

 • W pozycji początkowej sztanga musi dotykać oboma talerzami ziemi.
 • Wyrywamy sztangę na wysoko płynnym ruchem.
 • W pozycji końcowej sztanga musi być nad linią ciała, stawy kolanowe, biodrowe oraz łokciowe muszą być zablokowane. Sztanga musi znajdować się nad linią pięt

WOD Q18.2.

Już jest kwalifikacyjny WOD Q18.2!

Dla kategorii Elite Men i Masters 35+ Men to:

AMRAP 6’

Burpee BMU (Elite Men 12 reps / Masters 35+ Men 6 reps)

6 Power Snatches (Elite Men @60kg / Masters 35+ Men @50kg)

Dla kategorii Women i Open Men to:

AMRAP 6’

Burpee C2B (Women 12 reps / Open Men 12 reps)

6 Power Snatches (Women @35kg / Open Men @50kg)

Dla kategorii drużynowej TEAMS M+M to:

AMRAP 6’

6 Burpee C2B

6 Power Snatches @60kg

Formuła „I go, you go” – cała runda

(tzn. 1 osoba musi zrobić całą rundę, druga osoba robi całą kolejną rundę, i tak na zmianę)

Macie czas na nagranie filmu z WODem i wrzucenie go na stronę Athletes Zone do 2 lipca 2018 do godz. 23:59 (CET)

WOD Q18.3.

Już jest kwalifikacyjny WOD Q18.3, składa się on z dwóch części, punktowanych osobno!

Dla kategorii indywidualnych jest to:

Część A - drabina  15-12-9 powtórzeń Thruster, Toes to Bar oraz Jump over the box. Czas na wykonanie części A to 5 minut, dopiero po upłynięciu tego czasu należy przystąpić do części B. W części B zawodnik ma 5 minut aby znaleźć  maksymalny ciężar na jedno powtórzenie w Clean & Jerk, każda próba musi zostać poprzedzona 5 powtórzeniami Bar facing burpee. Pomiędzy częścia A I B nie ma przerwy. Pomiędzy częścią A i B nie ma przerwy.

A. 15-12-9

Thruster  (Elite Men @60kg / Open Men and Masters 35+ Men @50kg / Women @35kg)

T2B

Jump over the box  (Elite Men @60cm / Open Men and Masters 35+ Men @60cm / Women @50cm

TC: 5’

B. Find 1rep C&J

*every attempt 5 bar facing burpee

TC:5’

 

Dla kategorii drużynowej TEAMS M+M to:

Część A - drabina 50-40-30 powtórzeń  Toes to bar, Jump Over the box oraz KB Swing. Po każdej wykonanej rundzie zawodnicy wykonują 15 powtórzeń synchronicznych Goblet Squat. Czas na wykonanie części A to 12 minut. W części B Zawodnicy mają 7 minut aby znaleźć  maksymalny ciężar na jedno powtórzenie Clean & Jerk każdy! Wynik części B to suma ciężarów obu zawodników. Teamy muszą zbić piątkę przy każdej zmianie zawodników.
Pomiędzy częścią A I B nie ma przerwy.

A. 50-40-30

T2B
Jump over the box
Kb swing @32kg
*after each round 15 synchro goblet squats @32kg
TC:12’

B. Find 1 rep max C&J (każdy)

TC: 7’

Macie czas na nagranie filmu z WODem i wrzucenie go na stronę Athletes Zone do 6 lipca 2018 do godz. 23:59 (CET)

Uwagi do wykonywania WOD Q18.3. (czyli na co musicie zwrócić uwagę):

 1. Mężczyźni muszą wykonywać thrustery na @20kg sztandze, a Kobiety na @15kg 
 2. Każda zmiana zawodnika musi być wykonana przez zbicie "piątki" - brak "piątki" przy zmianie osoby wykonującej próbę = niezaliczony następujące po tej piątce powtórzenie (także ciężar)
 3. Każdy "no rep" oznacza 7s karnych w części A
 4. Nie ma przerwy pomiędzy częścią A i B.
 5. Nie pokazanie obciążenia = niezaliczony ciężar
 6. Niepoprawne wykonanie burpee = niezaliczony ciężar
 7. Rozpoczęcie treningu ze sztangą, na której znajduje się obciążenie = niezaliczona cała część B

Standardy dla poszczególnych ćwiczeń:

Thruster:

- w początkowej fazie sztanga dotyka oboma talerzami ziemi

- pierwsze powtórzenie może zostać wykonane przez squat clean

- w przysiadzie, biodro musi zejść poniżej linii kolan

- w końcowej fazie sztanga musi znajdować się nad głową, a kolana, biodra i łokcie muszą być wyprostowane.

T2B:

- ruch rozpoczynamy od zwisu na drążku z pełnym wyprostem w stawach łokciowych.

- w czasie każdego powtórzenia należy dotknąć drążka jednocześnie obunóż częściami grzbietowymi butów lub ich czubkiem

- w fazie wyprostu końcowej stopy muszą wyjść w tył za linię drążka

Jump over the box:

- w pozycji początkowej obie stopy dotykają ziemi.

- następnie zawodnik musi należy przeskoczyć na drugą stronę skrzyni - można to zrobić poprzez wskok na skrzynię lub przeskok nad skrzynią.

- można skakać bokiem lub przodem.

- wybicie należy wykonywać jednocześnie obunóż

- nie jest wymagane prostowanie się na skrzyni

Kb swing:

- Ruch rozpoczynamy z pozycji wyprostowanej, a odważnik leży na ziemi

- wpierwszej fazie, odważnik musi minąć linię pięt

- w fazie końcowej odważnik musi minąć linię brody zawodnika a stawy biodrowe oraz kolanowe muszą być zablokowane

Goblet squat:

- przysiady wykonujemy synchronicznie

- w fazie przysiadu biodro musi zejść poniżej linii kolan

- w fazie końcowej stawy biodrowe oraz kolanowe muszą być zablokowane w tym samym momencie u obu zawodników

- jeśli któryś z zawodników znajdzie się szybciej w jednej z wyżej wymienionych faz tego ćwiczenia, wtedy należy poczekać na drugiego zawodnika w danej pozycji.

Bar facing burpee:

- Ruch zaczyna się w pozycji stojącej z wyprostem w stawach kolanowym i biodrowym

- w pierwszej fazie ruchu zawodnik schodzi do ziemi twarzą na wprost sztangi, kładąc się na nią

- muszą być 3 punkty kontaktu z podłożem – stopy, biodra i klatka piersiowa.

- w drugiej fazie wstajemy z jednoczesnym przeskokiem obu stop do dłoni, a następnie wykonujemy przeskok obunóż przodem do sztangi, na drugą stronę

- najpierw przygotowujemy wybrane obciążenie do C&J, a następnie robimy bar facing burpee

C&J:

- przed podejściem do części B sztanga musi być pusta

- w pozycji początkowej sztanga musi dotykać oboma talerzami ziemi

- ćwiczenia należy wykonać poprzez squat clean

- jerka można wykonać poprzez jerka lub split jerka

- w pozycji końcowej stawy kolanowe, biodrowe oraz łokciowe musza być zablokowane

- sztanga musi znajdować się nad linią pięt

- trzeba zapiąć sztangę zaciskami

ekantor.pl
nobel
HES_cb
logo_zielona_sz
SwissKrono_Logo_2c_coated
stowarzyszenie-warto-jest-pomagac_gray
Invalid Email
Invalid Number

Battle of Europe - Wszystkie prawa zastrzeżone - Crossfit8K48